Όρια μεταφόρτωσης αρχείου

» Μέγιστος αριθμός επισυνάψεων: 3
» Μέγιστο μέγεθος ανά επισύναψη: 2 MB
» Μπορείτε να μεταφορτώσετε αρχεία που έχουν κατάληξη σε:

.gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf

Κλείσιμο παραθύρου